ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ КОМУНАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ «ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ» (ВИВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ)

Шановний споживач!

Правовідносини у сфері вивезення побутових відходів в Україні регулюються спеціальними законами України «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» від 10.12.2008 року №1070, Правилами благоустрою міста Івано-Франківська, а також нормативними актами міської ради та її виконавчого комітету, котрими визначаються виконавці послуг з вивезення побутових відходів, встановлюються тарифи на ці послуги тощо.
Згідно з визначенням, даним в ст.1 Закону України «Про відходи» побутові відходи – це відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення;
Отже, проживання фізичної особи (громадянина) на території міста передбачає утворення такою особою побутових відходів, викидання цих відходів у контейнери чи інші ємності для збору побутових відходів (незалежно від місця проживання) та вивезення відходів спеціалізованим підприємством. Законом забороняється споживачам самостійно захоронювати, спалювати чи іншим чином утилізувати відходи, оскільки це призводить до забруднення навколишнього середовища.
Відповідно до ст.15 Закону України «Про відходи» громадяни України, іноземці та особи без громадянства зобов’язані дотримуватися вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами; вносити в установленому порядку плату за користування послугами з вивезення побутових відходів; виконувати інші обов’язки, передбачені законами, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.
Статтею 35-1 цього Закону встановлено основні вимоги щодо поводження з побутовими відходами. Зокрема: поводження з побутовими відходами здійснюється відповідно до державних норм, стандартів і правил. Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання твердих побутових відходів. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються юридичною особою, яка уповноважена на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, спеціально обладнаними для цього транспортними засобами. Захоронення побутових відходів дозволяється тільки на спеціально обладнаних для цього полігонах/звалищах. Термічне оброблення (спалювання) побутових відходів дозволяється лише на спеціально призначених для цього підприємствах чи об’єктах. Спалювання побутових відходів дозволяється лише на енергетичні цілі з метою одержання теплової та/або електричної енергії.
Статтею 15 цього ж Закону встановлено обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства у сфері поводження з відходами: а) дотримуватися вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів у сфері поводження з відходами; б) вносити в установленому порядку плату за користування послугами з вивезення побутових відходів;

ПрАТ «АТП-0928» визначено виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на окремих територіях міста та територіальної громади у відповідності з: Протоколами засідань конкурсних комісій виконавчого комітету з проведення конкурсів на визначення виконавців послуг з вивезення твердих побутових відходів № 02 від 11.04.2017р. (введено в дію Рішенням виконавчого комітету № 246 від 12.04.2017р), № 02 від 25.04.2018р. (Рішення виконавчого комітету № 459 від 25.04.2018р), Протоколом № 02 від 19.06.2019р. (рішення виконавчого комітету № 714 від 20.06.2019р.), Протоколом № 02 від 11.01.2021р. (рішення виконавчого комітету № 13 від 14.01.2021р.)
На виконання вищезгаданих актів органу місцевого самоврядування між ПрАТ «АТП-0928» (виконавець) та виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради укладено відповідні генеральні Договори про надання послуг з вивезення побутових відходів, в тому числі й щодо вивезення побутових відходів з території вашого проживання.
Норми накопичення (утворення) побутових відходів встановлено рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 12.03.2015р. № 148. Розрахунковою одиницею для нарахування оплат за послуги є 1 мешканець (фізична особа).

Тарифи на послуги з вивезення побутових відходів встановлено рішеннями виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від №205 від 29.04.2010р, №212 від 28.04.2015р., № 120 від 23.02.2017р., № 356 26.05.2017р. Діючий тариф на послугу 22,54 грн. на 1 особу в місяць затверджено рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 22.08.2019р. № 989.
Усі вищезгадані рішення органу місцевого самоврядування оприлюднювались у встановлений спосіб шляхом розміщення на сайті виконавчого комітету та публікації в засобах масової інформації. Також в газеті «Західний кур’єр» від 18.06.2015р. № 25 (1493) опубліковано Публічний договір про надання послуг з вивезення побутових відходів».

Твердження окремих споживачів, що оскільки був відсутній письмовий договір між споживачем і підприємством надавачем послуг з вивезення ТПВ, то і послуги йому не надавались – є безпідставними.
Відповідно до ст. 35-1 Закону України “Про відходи” власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі житлових будинків, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.
Пунктом 10.6 Правил благоустрою міста Івано-Франківська, затверджених рішенням сесії
міської ради від 25.12.2015 р. № 68 із змінами, внесеними рішенням від 02.05.2018р. № 106-19 встановлено обов’язок усіх мешканців, суб’єктів господарювання, закладів соціальної сфери мати договір на вивезення побутових відходів з визначеним у встановленому порядку виконавцем послуг з вивезення побутових відходів.
Стаття 7 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» визначає права і обов’язки споживачів комунальних послуг. Пункт 1 частини 2 цієї статті визначає обов’язок індивідуального споживача укладати договори про надання житлово-комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом. Пункт 11 зобов’язує споживачів інформувати управителя, виконавців комунальних послуг про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача.
Стаття 9 Закону визначає порядок оплати житлово-комунальних послуг, а саме: Споживач здійснює оплату за спожиті житлово-комунальні послуги щомісяця, якщо інший порядок та строки не визначені відповідним договором. Споживач не звільняється від оплати житлово-комунальних послуг, отриманих ним до укладення відповідного договору.
Таким чином, відсутність письмового договору не є підставою для неоплати споживачем за житлово-комунальну послугу, що фактично надавалась.
Відповідно до п.6 ч.1 ст. 7 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» Споживач має право на неоплату вартості комунальних послуг (крім постачання теплової енергії) у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, за умови документального підтвердження. Аналогічна норма міститься в підпункті 7 пункту 19 Типового договору про надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого Постановою КМУ № 1070 від 10.12.2008р.
Таким чином законодавством передбачений двосторонній обов’язок, щодо укладання договору про надання житлово-комунальних послуг, у зв’язку з чим у разі відмови на оплату таких послуг споживачем з посиланням на відсутність укладеного договору не беруться до уваги, оскільки законодавством покладено такий обов’язок на споживача (Узагальнення практики розгляду цивільних справ за позовами споживачів комунальних послуг до підприємств – виконавців послуг про зобов’язання вчинити певні дії, відшкодування шкоди, визнання дій незаконними, тощо у 2013-2014 роках).
Крім того, Постановою Кабінету міністрів України № 1070 від 10 грудня 2008р. затверджено Типовий договір про надання послуг з вивезення побутових відходів норми якого є обов’язкові для споживача і виконавця послуг.
В контексті статті 11 Цивільного кодексу України між споживачем і ПрАТ «АТП-0928» існують цивільні права і обов’язки, які мають свій початок з дати одержання ПрАТ «АТП-0928» статусу виконавця послуг з вивезення побутових відходів на окремих територіях міста (за результатами проведених органами місцевого самоврядування конкурсів) та дати фактичного початку їх надання споживачам.
Тому відсутність письмового договору не свідчить що послуги не надавались, чи що у споживача відсутній обов’язок їх оплатити. Вивезення побутових відходів здійснюється транспортом ПрАТ «АТП-0928» на регулярній основі з усіх контейнерних майданчиків загального користування та від індивідуальних споживачів, що живуть в приватному малоповерховому секторі згідно затверджених графіків і схем. З метою контролю за якістю послуг всі автомобілі обладнані системами GPS моніторингу, здійснюється фото- і відео фіксація процесу збирання побутових відходів.

Також інформую, що контейнерні майданчики для збору побутових відходів, які розташовані на території міста, є майданчиками загального користування. Виняток становлять лише індивідуальні майданчики, які споруджуються і утримуються об’єднаннями співвласників житлових будинків, обслуговуючими компаніями та знаходяться на закритих територіях.
Контейнерними майданчиками загального користування можуть користуватись мешканці міста та територіальної громади, юридичні особи та суб’єкти господарювання незалежно від місця проживання (реєстрації).
Визначення місць розташування контейнерних майданчиків загального користування та їх спорудження не входить до компетенції ПрАТ «АТП-0928». З пропозиціями щодо цих питань можна звертатись до Департаменту житлово-комунального господарства та благоустрою Івано-Франківської міської ради.

Вивезення побутових відходів від мешканців приватного сектору міста а також сіл міської територіальної громади здійснюється за безконтейнерною схемою. Періодичність вивезення – один раз в тиждень.
Для вивезення твердих відходів споживачі повинні в дні тижня згідно графіку і схеми вивозу, погоджених Виконавцем з органом місцевого самоврядування виставити закриті ємкості з відходами (пакети, баки, контейнери тощо) місткістю не більш як 0,12 куб. метра. Місця забору відходів та маршрути руху спеціалізованих транспортних засобів – сміттєвозів визначаються Виконавцем виходячи з технічної можливості їх проїзду вулицями населеного пункту. При відсутності технічної можливості проїзду сміттєвоза по вулиці на якій мешкає споживач, останній повинен виставляти ємкості з відходами на розі проїзної вулиці чи в іншому місці по маршруту руху сміттєвоза, якщо конкретне місце не погоджене сторонами цього договору. Про зміну графіку та схеми вивезення відходів Виконавець повідомляє Споживача шляхом направлення відповідного повідомлення, через місцеві засоби масової інформації, на власній інтернет сторінці тощо.
Для кожного села створено окремий графік вивезення ТПВ (сміття).

Завантаження ТПВ у транспортний засіб здійснюється працівниками Виконавця. Оплачувати готівкою працівникам виконавця, що завантажують відходи не потрібно.

Згідно п.10.2 Правил благоустрою міста Івано-Франківська заборонено викидати великогабаритні та ремонтні відходи, в тому числі листя, гілля, дорожні змети та інші подібні відходи в контейнери для збору твердих побутових відходів, на контейнерні майданчики, де вони розміщені, або на прилеглі до них території. Дані відходи повинні викидатись безпосередньо на полігон ТПВ у с. Рибне, або на майданчики для приймання великогабаритних та ремонтних відходів на закритих територіях виконавців послуг з вивезення побутових відходів на території міста Івано-Франківська. До великогабаритних відносяться відходи розміри яких перевищують 50*50*50 см.
ПрАТ «АТП-0928» не вивозить великогабаритні і ремонтні відходи безпосередньо від споживачів. Відповідно до рішення виконавчого комітету № 745 від 21.09.2017р. на території Виконавця (вул. Максимовича, 11 м. Івано-Франківськ) діє пункт приймання великогабаритних і ремонтних відходів. Усі мешканці можуть безкоштовно здати такі відходи на пункт приймання в межах річної норми накопичення – 60 кг великогабаритних та 88 кг ремонтних і будівельних відходів. Понад цю норму – за плату згідно діючих тарифів. Також, в разі потреби вивезення великої кількості великогабаритних і ремонтних відходів, можна замовити платну послугу оренди спеціального контейнера об’ємом від 7 до 22 м.куб з наступним його вивезенням

Вартість послуг з вивезення твердих побутових відходів становить 22,54 грн з особи в місяць згідно тарифу, затвердженого рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 22.08.2019р. № 989. Нарахування плати за послуги проводиться відповідно до кількості зареєстрованих в помешканні (домоволодінні) осіб. Для уточнення кількості споживачів та/або зміни нарахувань за послуги просимо надати абонентському відділу будинкову книгу (при наявності), довідку про зареєстрованих і фактично проживаючих осіб, яку можете отримати в місцевому ЦНАПІ.

Способи оплати за послуги:
1) У відділеннях «Укрпошти»
2) У відділеннях банків, на сайтах та через мобільні додатки «Ощадбанку» і «Приватбанку».
3) Через мобільний додаток «Монобанку»
4) В касі ПрАТ «АТП-0928» (без комісії)

Реквізити для оплати:
Номери банківських рахунків
Ощадбанк: Рахунок UA793365030000002600830101339 в АТ «Державний ощадний банк України», МФО 336503 або
Приватбанк: Рахунок UA113366770000026008052506975 в АТ КБ «Приватбанк» МФО 336677
Отримувач платежу: ПрАТ “Автотранспортне підприємство-0928”; Код отримувача: 03345863; Призначення платежу: Оплата за послуги з поводження з побутовими відходами.
Примітка – В квитанції ОБОВЯЗКОВО потрібно зазначити свій особовий рахунок, прізвище й ініціали, повну адресу включно з назвою населеного пункту.

Для зручності мешканців працівники ПрАТ «АТП-0928» проводитимуть прийом громадян для заключення договору в погодженому із старостами приміщенні та дні і години, про що мешканців буде додатково повідомлено. Також на території населених пунктів будуть укладатись договора на вивіз ТПВ безпосередньо у кожному домоволодінні.
На підставі вищевикладеного, якщо у Вас відсутній договір із ПрАТ «АТП-0928» про надання послуг із вивезення побутових відходів – запрошуємо укласти підготовлений на основі типового договору Договір про надання послуг з вивезення побутових відходів, своєчасно оплачувати за надані послуги та дотримуватись встановлених законодавством обов’язків споживача комунальної послуги.

З усіх додаткових питань просимо звертатись за телефонами чи електронною адресою, що вказані нижче а також відвідати інтернет сайт нашого підприємства www.atp0928.if.ua
Телефони: (067) 007 09 28; (0342) 562733;
Viber: +380504338200
Ел.пошта: atp.0928@ukr.net
LiveChat: на інтернет сторінці www.atp0928.if.ua

Адміністрація ПрАТ «АТП-0928» .